Presentation

CELECTIA är en liten, teknikinriktad översättningsbyrå i Västsverige. Jag arbetar med följande språkriktningar:

svenska, engelska, norska, danska < tyska

tyska, engelska, danska, norska < svenska

Med bakgrund som maskiningenjör och verksamhetskonsult arbetar jag främst med tekniska ämnen. Jag använder olika och välkända programvaror för översättning och transkribering. För det allra mesta är jag aktiv i rollen som facköversättare och affärstolk. Men ni kan även träffa mig under sommarn som turistguide när jag går runt med tyska turister. Välkomna med översättning av manualer, avtal, webbsidor och databaser! Kontakta mig gärna även för rådgivning som ett första steg i samarbetet. OBS: I vår bransch jobbar man naturligtvis i ett nätverk där olika språktjänster möts. Men skulle någon erbjuda "mina" tjänster, så kontrollera först med mig att det är verkligen jag som fått uppdraget!